Napunaiteid kohtu ohukese kohta. Nõuanded kasutatud sõiduki ostjale

Üldreegel on, et reklaamiks tuleb pidada mis tahes teavet, mis tasu eest või tasuda kauba müügi suurendamise eesmärgil avalikustatud on. See määratlus ja need näited käivad leksikaalsete sünonüümide kohta. Näiteks väidetakse tekstil suures kirjas, et toode on allahinnatud 50 protsenti, kuid tegelik hinnamuutus on 70 eurolt 50 eurole märgitud väiksemas kirjas. Hierarhias ülalpool on väga suuremahulised üldised mõisted, allapoole eristustunnuste hulk kasvab ja mõiste maht väheneb. Tuleb arvestada, et homonüümid on täiesti erineva tähendusega sõnad.

Patrick St Germain Kaalulangus

Foto on illustreeriv. Foto: Madis Veltman Järjest karmistuvad eriolukorra meetmed on toonud endaga kaasa paljude ettevõtete füüsilise sulgemise kohustuse või lahtiolekuaegade lühendamise, mistõttu on asutud otsima lahendusi, kuidas rasketes oludes reklaami abil ellu jääda ning oma kaupa müüa, kuigi viisid, kuidas seda tehakse, ei pruugi olla õiged, kirjutab advokaadibüroo TGS Baltic advokaat Mari Anne Valberg. Selleks, et äril elu sees hoida on paljud ärid asunud otsima lahendusi enda kaupade müümiseks ja turundamiseks veebis.

COBRA ripper rasvapoleti ulevaade

Üha enam rõhutatakse toodete tarbimise vajalikkusele või kasulikkusele kriisi ajal. Sageli ei ole see õige. Reklaaminõuete järgimata jätmine võib aga ettevõttele kaasa tuua mitte ainult trahvi reklaami- ja tarbijakaitse reeglite rikkumise eest, vaid äärmuslikematel juhtudel lõppeda ka sunniraha määramisega eriolukorra nõuete järgimata jätmise tõttu.

Menstruaaltsukli seiskamine kaalulangus

Alljärgnevalt anname mõned soovitused, kuidas enda ettevõttele kriisi ajal hoogu sisse puhuda, ilma seadusega pahuksisse sattumata. Väldi eksitavaid väiteid Iga ettevõte tahaks öelda, et nende pakkumised on kriisiaega arvestades personaalsed ja tooted suunatud konkreetsetele klientidele.

Samuti ei tohiks reklaami kujundamisel kiirustada. Viimasel ajal on asunud ringlusesse kiiruga kokku pandud reklaamtekstid, mis sisaldavad valefakte. Näiteks väidetakse tekstil suures kirjas, et toode on allahinnatud 50 protsenti, kuid tegelik hinnamuutus on 70 eurolt 50 eurole märgitud väiksemas kirjas. Selline reklaam võib mõjutada tarbijat tegema otsust, mida ta tavaolukorras ei oleks teinud.

Mõlema eelneva näite puhul võib tegemist võib olla ebaausa kauplemisvõttega, mis on keelatud. Ära kasuta õigusvastaseid peibutusi!

Slimming raputab retsept

Meelelahutuskohtade sulgemine on endaga kaasa toonud tarbijamängude leviku internetis. Kurioossematel juhtudel on ettevõtted sellistel Napunaiteid kohtu ohukese kohta võidufondi lisanud näiteks alkohoolseid jooke.

1. KUI TEIL ON TAGASI VÕI KAELAVALU, ÄRGE MAGA LOOTEPOSTIIS.

Paraku peab seadus tarbijamängu, loteriid või võistlust, mida juhistes, kirjelduses, reklaamis või mujal seostatakse alkohoolse joogiga või alkohoolse joogi kaubamärgiga, keelatud reklaamiks. Lisaks kohalduvad alkoholi reklaamile täiendavad reklaamiseaduse nõuded. Ka laieneb eriolukorra täiendava meetmena kehtestatud nõue hoida inimestevahelist vahemaad vähemalt kahe meetri ulatuses põhimõtteliselt kõikidele ruumidele. Seetõttu on ka keelatud teha üleskutseid, mis ahvatlevad rohkel hulgal ühte kohta minema ning on õigem korraldada kampaaniaid veebipoodides, reklaaminõudeid järgides.

LEKSIKOLOOGIA

Kaupade kohaletoimetamiseks on võimalik kasutada olemasolevat kullerteenust või kaaluda enda ettevõtte poolt ajutise ja — kriisiaja nõudeid arvestades - turvalise lahenduse loomist. Ära kasuta kriisi enda kasuks ära!

Mis tahes ebaõige või eksitavalt avaldatud õige väide, mis petab või tõenäoliselt petab keskmist tarbijat, mille tulemusel tarbija otsustab kaupa või teenust osta, mida ta muul juhul ei oleks teinud, on rangelt keelatud. Kui ettevõtte hinnangul tasus toodet osta ka enne kriisiperioodi, siis tasukski reklaamis rõhutada toote häid omadusi, mille sobivus tarbijatele on tõendatud ja tõendatav.

Language switcher

Ole ettevaatlik võrdleva reklaamiga! Üha süvenev ebakindlus äri tuleviku osas võib kannustada soovi näidata enda kaupa konkurentide toodetest paremana. Võrdluse kasutamine reklaamis ei ole keelatud, kuid võrdlus peab põhinema võrreldava kauba või teenuse ühel või mitmel asjakohasel, olulisel ja tõendataval tunnusel, mille hulgas võib olla Napunaiteid kohtu ohukese kohta hind.

Kuidas kaotada kaal kilpnaarme probleemidega

Võrdlevuse aluseks olevaid tunnuseid peab ettevõtja olema vajadusel võimeline ka tõendama ning kindlasti ei tohi ka võrdlev reklaam olla eksitav ning vältida tuleks absoluutväidete esitamist kõikide asjaolude kohta olukorras, kus üleolek konkurentidega seisneb üksnes ühes elemendis. Seega enne, kui ettevõte asub avalikult väitma, et tema toode on turul soodsaim, tuleks kindlasti usaldusväärsetest allikatest üle kontrollida, kas see ka tegelikult nii on.

Otsinguvorm

Tarbijakaitseamet on Keskmine kaalulangus magamise ajal pikemat aega jälginud sotsiaalmeedias toodete ja teenuste reklaamimist ning puudub põhjus arvata, et eriolukorra kehtestamine kuidagi olukorda lihtsustaks.

Üldreegel on, et reklaamiks tuleb pidada mis tahes teavet, mis tasu eest või tasuda kauba müügi suurendamise eesmärgil avalikustatud on.

Hoivatud emade juhend kaalulanguse retseptide jaoks

Seadus võimaldab vastutusele võtta nii reklaami tellija kui avalikustaja, mistõttu tuleks eriolukorda arvestades veel täpsemalt jälgida, millist infot sotsiaalmeediastaarid ettevõtte kaupade kohta jagavad.