Kaalulanguse psuhholoogia pdf. Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Psühholoogia instituut - PDF Free Download

Püsi- ja seisundiärevuse skaalad koosnevad st väitest, mille põhjal hinnatakse inimese seisundit antud ajamomendil STAI-S-seisundiärevus ja pikema aja jooksul, pigem isiksusesoodumusena STAI-T-püsiärevus. Toetudes varasematele uuringutele on käesolevas uurimistöös püstitatud järgmised hüpoteesid: 1.

Meditatsioonis saame endast teadlik olla ja näha mis meie emotsioonides ja kehas päriselt toimub. Mehena 30 kilo oli kaotada päris lahe, pole selleks midagi teinud.

  1. Но Олвин не сомневался -- почти не сомневался, -- что внимание робота сосредоточено теперь именно на .
  2. Kaalulangus parast NuvaRingi valjavotmist
  3. Ну, скажем, под этими куполами могут оказаться дома, все что угодно.
  4. Но докажет это только время.
  5. Parim Slimming Shapless Bra
  6. Я, конечно, не смогу тебе ответить.

Natu keerulisem asi oli, et toitumine on ka muutunud, lihtsalt ei taha paljusid asju enam ja ei saa miski väe võimuga näiteks magusat sööma, lihtsalt ei lähe alla. Pole ka miski liikumise fänn, kord nädalas käin vahest jalgrattaga metsa vaatlemas ja teen pilte.

Aga väga lihtne on nüüd istuda lauas, kus kõik kooki söövad, inimesde on rõõmsad ja rahul, mina ka, sest mul on hea nendega koos olla. Mõelgegi sellele, mis teis toitumist juhib ja proovige saada sellele sügav päris vastus.

LOL Kaalulangusest pole seal mitte midagi räägitud. See on puhtalt sinu väljamõeldis. Ja muidugi on see uuring rahastatud nende enda poolt. Isegi kui seal oleks midagi selle teemaga seoses kaalukaotuspole see tõsiselt võetav. Inimesed tehke trenni ja sööge vähem. Nii lihtne see ongi. Mul ei ole mingit vajadust ei ühe ega teise järgi, ka kehakaal on normis ning mingite kuskiltki youtubest, internetist või raamatutest välja nopitud harjutuste peale ma lihtsalt naeran. Sest teie arvates on olemas teie arvamus ja vale arvamus ning te püüate igati oma arvamust põhjendada igasuguste USA uuringute ning muude nõksudega.

Ameeriklaste mõtlemine on niivõrd erinev eurooplaste kainest mõtlemisest ja mõnedes asjades nad ei erine ka mitte sugugi ida fanatismist. Neid on nende mõtlemise pärast väga lihtne ümber oma sõrme keerata ja ka raha sisse kasseerida. Kui ärinaistel on igav, milles küsimus, las müttavad raha eest ühises higilõhnas, karjuvad oma stressi välja ning siis jäävad kõik 15 minutiks soolasambaks. Selle asemel käige rohkem jalgsi ning jätke oma kaalulanguse psuhholoogia pdf garaazhi.

Teha trenni ja samas ka kiidelda, et sööd õhtul ka enne magamaminekut, näitab juba seda, et sul pole oma keha vastu austust.

kui kasulik kompott ja kuidas Stevia kasu ja kehakaalu kahjustus kaalust alla võtta

Paned ta ka ööseks tööle. Hommikusöök söö ise, lõuna jaga sõbraga ja õhtusöök anna vaenlasele. Ja ära unusta aga põhilist: iga suutäis toitu mälutakse suus nii kaua, kuni ta muutub püdelaks pudruks. Nüüd väidad ilmselt, et Sinus pole mingit viha Isiksuseomaduste seos kehakaaluga Sutin jt uurisid, kuidas isiksuseomadused on seotud rasvumise ja KMI muutustega ajas. Samuti leiti, et kõrge neurootilisus ja madal meelekindlus on seotud kaalukõikumistega läbi andmekogumislainete.

Isiksuseomaduste muutuste ja KMI vahel seost ei leitud. Austraalia täiskasvanute seas eluaastat läbiviidud uuringu eesmärgiks oli välja selgitatada Suure Viisiku seos rasvumise ja kaalutõusu vahel kahe aastase perioodi jooksul. Uuringu tulemustest selgus, et rasvunud inimestel on kõrgemad skoorid ekstravertsuse, sotsiaalsuse ja neurootilisuse skaaladel, kuid madalamad skoorid meelekindluses.

Madal meelekindlus on seotud rasvumise tekkega läbi vähese füüsilise aktiivsuse ja ebatervislike toitumisharjumuste. Neurootilisus panustab rasvumise tekkesse kaalulanguse psuhholoogia pdf läbi vaimse tervise probleemide ärevus, depressionfüüsilise aktiivsuse vältimise ja ebatervislike toitumisharjumuste harrastamise.

Samuti leiti, et ekstravertsus ennustas kaalutõusu kahe aasta jooksul.

Kristel Aaslaid vaimsest tervisest - mothercare.ee

Samuti leiti, et madalam meelekindlus 7 Ülekaalust normaalkaalu täiskasvanueaks 7 ennustas suuremat KMI kasvu aastase perioodi jooksul Brummett jt, Ekstravertsuse osas on tulemused vastuolulised, mõned uuringud kinnitavad, et ekstravertsuse ja KMI vahel on positiivne seos Kakizaki jt, ja teised, et seos puudub Brummett jt, Oluline on märkida, et longituudseid andmeid on isiksuseomaduste ja kehakaalu vahelise seose teemal vähe. Hiljutised uuringud kinnitavad, et isiksuseomadused mängivad olulist rolli ülekaalulisuse ja rasvumise väljakujunemisel.

Eeldatavasti need samad isiksuseomadused, mis panustavad ülekaalu tekkesse, võiksid mõjutada sel juhul ka ülekaalust normaalkaalu jõudmist. Lähtudes ülaltoodud uuringute tulemustest, võiks eeldada, et ülekaalust normaalkaalu jõudvad inimesed on madalama neurootilisuse ja ekstravertsusega ning kõrgema meelekindlusega kui ülekaalu säilitanud isikud.

Penny Big Bang kaalulangus

Samuti võivad ülekaalust normaalkaalu jõudmisega olla seotud ka teatud isiksuseomaduste muutused läbi aja. Noorukid, kes kasutasid ebakohaseid kehakaalu reguleerimise meetodeid toidukordade vahelejätmine, dieeditabletidolid suurema tõenäosusega viie aasta pärast ülekaalulised Neumark-Sztainer jt, Field jt leidsid samuti longituudandmete põhjal, et dieedipidajatel suurenes risk muutuda ülekaaluliseks võrreldes mitte dieedipidajatega. Kuigi mitmed uuringud on noorukitel leidnud seose dieedi pidamise ja kaalutõusu vahel, on siiski selgusetu, mil moel dieedi pidamine toob kaasa kaalutõusu.

Võib järeldada, et dieedi pidamine toob kaasa ülekaalu läbi ebafunktsionaalsete käitumismustrite väljakujunemise.

Seega on oluline normaalkaalu saavutamiseks kasutada kohasemaid kehakaalu reguleerimise meetodeid, näiteks toitumisharjumuste muutmist või füüsilise koormuse suurendamist. Huvitav faktor edukate kehakaalu langetajate puhul on nn.

Tähtis tegur kehakaalu langetamisel ja saavutatud tulemuse püsimisel on ka järjepidevus toitumisrežiimi järgimisel. Valdav osa edukaid kaalulangetajaid on toonud välja, et nende toitumine ei erine oluliselt argipäevadel, nädalavahetustel, pühade ega puhkuse ajal. Meeste ja naiste motivatsioon kehakaalu langetada on erinev.

Dieedi pidamine on rohkem levinud naiste seas, samuti osaleb rohkem naisi kaalulangetusprogrammides. Naised soovivad pigem oma välimust muuta, samal ajal kui meeste eesmärgid on seotud tervisega. Mitmed uuringud on kinnitanud, et mehed kaotavad kaalulangetusprogrammides rohkem kaalu kui naised Stubbs jt, Analüüsides 35 uuringu andmeid, et leida eduka kaalulangetamise ja hilisema kaalu säilitamisega seotud psühholoogilisi ja käitumuslikke tegureid selgus, et edukatel kaalulangetajatel on kõrgem sisemine motivatsioon, tugev enesetõhusus, head 9 Ülekaalust normaalkaalu täiskasvanueaks 9 eneseregulatsioonioskused, positiivne kehataju ja tervislikud ning jätkusuutlikud toitumisharjumused Teixeira jt, Depressiooni, ärevuse ja häirunud söömiskäitumise seos kehakaaluga Seos ülekaalulisuse kaalulanguse psuhholoogia pdf psüühikahäirete vahel on keeruline ning tihti vastassuunaline.

On leitud, et häirunud söömiskäitumine mängib rolli rasvumise tekkes noorukieas Braet jt, KMI tõustes kasvab ka risk depressiooni ja ärevushäirete avaldumiseks Simon jt, Longituuduuringus leiti, et naistel ennustab madalam kehaga rahulolematus suurenenud dieedi pidamist, ebakohaste kehakaalu reguleerimise meetodite kasutamist, liigsöömist, vähenenud füüsilist aktiivsust ja väiksemat puu-ning köögiviljade koguse tarbimist.

Seega võib järeldada, et kehaga rahulolematus ei motiveeri kasutama tervislikke kaalulangetamise meetodeid, vaid pigem vastupidi, toob kaasa ülekaalu, mis veelgi kehaga rahulolematust süvendab.

Longituuduuringus koguti noorukite kohta andmeid kümne aasta vältel, kuni varase täiskasvanueani, eesmärgiga uurida depressiooni sümptomite, kaalulanguse psuhholoogia pdf söömiskäitumise ja ülekaalulisuse koosesinemist ja tuvastada ühised riskifaktorid nende avaldumiseks. Uuringu tulemused kinnitasid, et depressiooni sümptomid, häirunud söömiskäitumine ja ülekaalulisus püsisid suhteliselt stabiilsena kümne aasta vältel.

Ajavahemik parast kaalulangust

On pakutud mitmeid erinevaid selgitusi, kuidas depressioon, häirunud söömiskäitumine ja ülekaalulisus võiksid omavahel seotud olla.

Näiteks, et liigsöömine koos tajutava kontrollikaoga toob kaasa depressiooni ja tekitab ülekaalu Sonneville jt,kuna söömishood toimuvad isoleeritult teistest inimestest Ranzenhofer jt, Kuue Kanada ülikooli mees- ja naisüliõpilasi uuriti seitsme kuu vältel, eesmärgiga välja selgitada kaalumuutuse seosed psühhosotsiaalsete tegurite enesehinnang, sotsiaalne tugi ja söömisega seotud hoiakute ning söömiskäitumisega.

Naistel, kes võtsid juurde või alla, olid uuringut alustades kõrgemad kõhnuseihaluse ja kehaga rahulolematuse skoorid kui kaalu säilitajatel. Siiski oli näha, et vaid üksikud söömist piiravad isikud võtsid kaalus alla, suurem osa siiski võttis kaalus juurde ning söömise piiramine oli oluliseks kaalutõusu ennustajaks. Juba kolme kuuga suurenes häirunud söömiskäitumine ja kehaga rahulolematus neil naistel, kelle kaal tõusis võrrelduna kaalulangetajatega. Samuti olid kaalus juurdevõtvate naiste kõhnuseihaluse skoorid suuremad võrreldes kaalu säilitanud naistega Provencher jt, Antud tulemused viitavad, et naistel on kaalutõus seotud söömise piiramise, kehaga rahulolematuse ja kõhnuseihalusega, meeste puhul sarnased seosed välja ei tulnud.

Tihtipeale arvatakse, et enamus kaalulangetajatest ei ole pikas perspektiivis edukad kehakaalu säilitamisel. On leitud, et need, kes on vähemalt kaks aastat kehakaalu säilitanud, võtavad väiksema tõenäosusega uuesti kaalus juurde. Käesoleva magistritöö eesmärgiks on välja selgitada, mis eristab neid noorukina ülekaalus olevaid uuritavaid, kes jõudsid täiskasvanueaks normaalkaalu nendest, kes ei jõudnud. Siinkohal on magistritöö uurimisküsimus formuleeritud järgnevalt: Kas aastaselt kaalulanguse psuhholoogia pdf olnud noorukid, kes on eluaastaks jõudnud normaalkaalu, erinevad ülekaalu säilitanud uuritavatest isiksuseomaduste, kehakaalu reguleerimise meetodite kasutuse, depressiooni, püsi- ja seisundiärevuse ning söömishäire sümptomite poolest?

Toetudes varasematele uuringutele on käesolevas uurimistöös püstitatud järgmised hüpoteesid: 1. Normaalkaalu jõudnud uuritavatel on kõrgemad meelekindluse ja madalamad ekstravertsuse ning neurootilisuse skoorid võrreldes ülekaalu säilitanud uuritavatega.

Kehakaalu reguleerimise meetodite kasutuses kaalulanguse psuhholoogia pdf erinevus normaalkaalu jõudnute ja ülekaaluliseks jäänute vahel ülekaalu säilitanud kasutavad rohkem dieeti, näljutamist ja toidukordade vähendamist ning normaalkaalu jõudnud toitumisharjumuste muutmist, toidukoguste piiramist ja trenni.

HARUKORDNE MEETOD SAAVUTADA KIIRE ja PÜSIV KAALULANGUS

Normaalkaalu jõudnud uuritavate depressiooni ja ärevuse skoorid on madalamad võrreldes ülekaalu säilitanud uuritavatega. Normaalkaalu jõudnud uuritavatel on võrreldes ülekaalu säilitanud uuritavatega madalamad skoorid buliimias, kehaga rahulolematuses ja kõhnuseihaluses. Käesoleva töö autor ei osalenud andmete kogumises antud uuringu tarbeks.

Autori isiklik panus antud töösse seisneb uurimisteemaga seotud kaasaegse erialase kirjanduse läbitöötamises ja sobivaimate teoorite väljatoomises, töös kasutatud andmete korrastamises, andmeanalüüsis ja tulemuste esitamises ning interpreteerimises.

Uuringus osalenud isikud olid Tartu linna- ja maakonna koolide õpilased ning nende vanemad. Poiste ja tüdrukute jaotus valimis oli läbi kõigi andmekogumislainete enamjaolt võrdne. Ka vanemas kohordis oli poiste ja tüdrukute jaotus valimis läbi kõigi andmekogumislainete enamjaolt võrdne.

Selleks uuriti, kas eluaastaks normaalkaalu jõudnud või ülekaalu säilitanud inimesed erinevad üksteisest isiksuseomaduste, kehakaalu reguleerimise meetodite kasutuse, depressiooni, ärevuse ja söömishäire sümptomite lõikes.

Vanema ja noorema kohordi mõõtmiste vahe oli keskmiselt kuus aastat. Valimisse kuulus algselt kahe kohordi peale kokku uuritavat, kuid lõplikust valimist jäeti välja lapseootel ja rinnaga toitvad naised 3 uuritavat ning need, kelle kohta puudusid andmed KMI kohta 19 uuritavat. Seega jäi lõplikuks valimi suuruseks inimest, kellest 50 olid mehed ja 53 naised.

Sarita

Hinnang kehakaalu ja selle reguleerimise kohta kõigi andmekogumislainete käigus paluti uuritavatel anda hinnang kehakaalu reguleerimise kohta, valides kolmest vastusevariandist sobivaima olen püüdnud kaalu tõsta, ei ole pidanud vajalikuks kehakaalu muuta, olen püüdnud kehakaalu langetada.

Kui uuritav on oma kehakaalu reguleerida püüdnud, täpsustatakse kasutatud meetodeid dieet, nälgimine kogu päeva, toitumisharjumuste muutmine, toidukoguste piiramine, toidukordade arvu vähendamine, trenn, muu. Vastused varieeruvad kuue valikuvariandi vahel vahemikus alati kuni mitte kunagi. Buliimia alaskaala mõõdab liigsöömist ja vähest kontrollitaju söömise üle nt väide: On juhtunud, et ma ei saa söömist lõpetada kaalulanguse psuhholoogia pdf, kehaga rahulolematuse alaskaala mõõdab rahulolematust oma kehakuju ja teatud kehaosadega nt väide: Ma arvan, et mu kõht on liiga suur ; kõhnuseihaluse alaskaala mõõdab hõivatust dieedimõtetest ja kaalutõusust nt Kui avastan, et olen pool kilo juurde võtnud, siis kardan, et see läheb samamoodi edasi.

Skaalat kasutatakse depressiooni raskusastme ja muutuste hindamiseks ning 9 15 Ülekaalust normaalkaalu täiskasvanueaks 15 hinnatavat valdkonda on meeleolu, ärevustunne, uni, söögiisu, keskendumisvõime, algatusvõime, kaasaelamine, pessimism ja elurõõm. MADRS-i kõrgem skoor viitab depressiooni tõsisemale raskusastmele.

kuidas kaalust alla võtta 1 kuu köögivilja räbu kartulite salenemise eesmärgil 30 kg kohta

Püsi- ja seisundiärevuse skaalad koosnevad st väitest, mille põhjal hinnatakse inimese seisundit antud ajamomendil STAI-S-seisundiärevus ja pikema aja jooksul, pigem isiksusesoodumusena STAI-T-püsiärevus. Seisundiärevus seisab aga käesoleva momendi enesetunde ja ärevuse eest. Enim panustasid naistel kahe kaalugupi erinevustesse isikusedimensioonide alaskaalad C2: Korralikkus, N4: Enesekontroll ja E1: Soojus.

Kuidas poletada rasva ABS ees

Tabel 2. Võrreldes uuritavate isiksuseomadusi soost ja kaalugrupist lähtuvalt ka ja aastaselt, ilmnes, et kaalulanguse psuhholoogia pdf normaalkaalu jõudnud ega ülekaalu säilitanud naised ega mehed erine üksteisest isiksuseomaduste lõikes selles vanuses.

Tabelis 3 on toodud meeste ja naiste hinnangud kehakaalu reguleerimise kohta kaalugrupiti. Normaalkaalu jõudnud meestest on kehakaalu langetada proovinud oluliselt vähem mehi kui ülekaaluliseks jäänud meestest, samuti on suurem M6 Slimming Machine normaalkaalu jõudnud meestest võrrelduna ülekaalu säilitanud meestega pidanud mittevajalikuks oma kehakaalu muuta.

Nii 17 Ülekaalust normaalkaalu täiskasvanueaks 17 normaalkaalu jõudnud kui ka ülekaalu säilitanud uuritavatest valdav osa on teinud katseid kehakaalu langetada. Tabel 3. Lisas 1 on toodud naiste ja meeste depressiooni ning püsi- ja seisundiärevuse keskmised skoorid kaalugruppide lõikes. Buliimia alaskaalal meestel kahe kaalugrupi vahel erinevusi ei esinenud. Kuna kehaga rahulolematuse ja kõhnuseihaluse puhul ei vastanud dispersioonide hajuvus t-testi läbiviimise eeldusele dispersioonide homogeensuse kohta, kontrolliti tulemusi mitteparameetrilise Mann-Whitney U-testiga, mis kinnitas t-testiga saadud tulemusi gruppidevahelise erinevuse kohta.

Meeste söömishäire küsimustiku andmeanalüüs on läbi viidud vaid vanema kohordi andmete põhjal, kuna noorema kohordi valimis olid söömishäirete küsimustikku kahe kaalugrupi peale kokku täitnud vaid neli meessoost uuritavat, seega noorema kohordi meeste andmed ei olnud piisavalt esinduslikud, mistõttu need jäeti analüüsist välja. Arutelu Käeoleva töö eesmärgiks oli hinnata, millised psühholoogilised ja käitumuslikud tegurid on seotud normaalkaalu saavutamisega, võrreldes uuritavaid, kes on eluaastaks saavutanud normaalkaalu või jäänud ülekaaluliseks.

Uuringu esimene hüpotees, et normaalkaalu saavutanud uuritavatel on võrreldes ülekaaluliseks jäänud uuritavatega madalam neurootilisuse ja ekstravertsuse ning kõrgem meelekindluse skoor, leidis kinnitust vaid osaliselt. Meelekindluse skoorides oli statistiliselt oluline erinevus normaalkaalu jõudnud ja ülekaalu säilitanud naiste vahel, meeste puhul mainitud erinevus puudus. Samuti näitasid uuringutulemused 19 Ülekaalust normaalkaalu täiskasvanueaks 19 tendentsi, et normaalkaalu saavutanud naised on ülekaalu säilitanud naistega võrreldes vähem neurootilised ja rohkem ekstravertsed.

Kaalugruppe isiksuseomaduste alusel kaalulanguse psuhholoogia pdf ilmnes huvitav fakt, et aastaselt oli naiste puhul meelekindluse osas kaalugruppide vahel erinevus, mida aga ja aastaselt ei esinenud.

Naiste meelekindluse muutus ajas võib olla seotud ka asjaoluga, et nad on hinnanud end meelekindlamaks, kuna suutsid pingutada ja edukalt kehakaalu langetada. Meeste puhul ei erinenud ülekaalulised ja normaalkaalu jõudnud mehed isiksuseomadusteltega aastaselt.